1. Personuppgifter om dina kunder som vi lagrar åt dig

1.1. För att Liveguide ska kunna uppfylla våra lagliga skyldigheter och uppfylla vårt kundåtagande mot dig som butiksägare lagrar vi, på ditt uppdrag, dina kunders personuppgifter så länge du driver webbutik med Liveguide som teknisk plattform.

Vi ansvarar inte för att dina kunders uppgifter uppdateras, raderas, förnyas eller på annat sätt bearbetas.

1.2. Liveguide lagrar personuppgifter om i) Kunder och ii) Beställningar.

En förutsättning för att använda Liveguide som teknisk leverantör för din webbutik är att du godkänner att nedanstående personuppgifter om dina kunder lagras i våra databaser.

Vad lagras specifikt?

i) Kunder

• – För- och efternamn

• – E-postadress

• – Personnummer eller organisationsnummer

• – Telefonnummer

• – Adress, postnummer, ort och land

• – Företag eller organisationsnummer

• – Momsnummer

ii) Beställningar

• – För- och efternamn

• – E-postadress

• – Personnummer eller organisationsnummer

• – Telefonnummer

• – Adress, postnummer, ort och land

• – Företag eller organisationsnummer

• – Momsnummer

• – IP-adress


2. Godkännande av underbiträden

2.1. Som en del av leveransen av en teknisk plattform för din webbutik kan Liveguide använda sig av underleverantörer i rollen som underbiträde. Dessa underbiträden är externa underleverantörer (tredje parter).

Genom att använda Liveguide som teknisk plattform för din webbutik godkänner du att vi använder följande SaaS-tjänster och underleverantörer:

1. Gandi, för kundärenden samt vid kundkommunikation

2. Trello, för intern lagring av kunduppdrag mellan personal i Liveguide

3. Amazon Web Services-tjänster (Sverige), för lagring av data

4. Matamo anayltics, för analys och statistik i förbättringssyfte av Liveguides tekniska plattform

Användandet av ovanstående Saas-tjänster syftar till att ge stödfunktioner till vår plattform.

2.2. Liveguide kan ändra underbiträden.

Du kommer att underrättas med minst 14 dagars varsel om ändringar sker rörande underleverantörer som behandlar personuppgifter.


3. Ditt ansvar som butiksägare

3.1. Du ansvarar för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med tredje parter till externa system som finns att tillgå i Liveguide (såsom logistik-, betalningslösning- och bokföringssystem). Liveguide tar inget ansvar för data som transfereras till dessa tredje parter.

3.2. Du ansvarar för att dina kunders personuppgifter uppdateras, raderas, förnyas eller på annat sätt bearbetas.

3.3. Du ansvarar för att ingen annan data med personuppgifter, utöver data angiven i denna bilagans punkt 1.2., lagras i Liveguides system.

3.4. Du ansvarar för att anpassa din butiks allmänna villkor så de är anpassade till de nya kraven i dataskyddsförordningen.

3.5. Du ansvarar själv för att skapa en policy för vilka typer av personuppgifter som ni lagrar samt för hur dessa uppgifter används.

3.6. Du ansvarar själv för att din verksamhet lever upp till kraven som dataskyddsförordningen ställer, som inte är omfattade av följande personuppgiftsbiträdesavtal.